Masthead | Volume 9

Editor-in-Chief
Rufat Naghiyev

Executive Editor
Khoshgadam Salmanova

Managing Editor
Mansur Samadov

Article Editors
Gulchin Mammadyarova
Sezar Allahverdiyev
Xadija Mehdiyeva
Nijat İsmayılzadeh
Fidan Musayeva
Jamal Azimov

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca