Masthead | Volume 7

Scientific Advisor
Prof. Amir Aliyev

Editor-in-Chief
Jeyhun Khalilov

Executive Editor
Ulkər Farzaliyeva

Managing Editor
Nilufar Abdullayeva

Article Editors
Gultakin Safarli
Seyidbayim Huseynova
Nasrin Ibayeva
Kamran Ahmadli
Mehri Guliyeva
Jala Safaraliyeva

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca