Masthead | Volume 6

Scientific Advisor
Prof. Amir Aliyev

Editor-in-Chief
Kanan Abdullayev

Executive Editor
Nigar Abdullayeva

Managing Editor
Jeyhun Khalilov

Article Editors
Ulkər Farzaliyeva
Ramil Qojayev
Mirkanan Mahmudov
Zeynab Huseynova
Narmin Hajidazeh
Sevinj Sadigova

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca