Masthead | Volume 4

Scientific Advisor
Prof. Amir Aliyev

Editor-in-Chief
Nurlan Mammadli

Executive Editor
Nihat Huseynov

Managing Editor
Nijat Resulzadeh

Article Editors
Laman Sadigli
Hacar Qurbanlı
Lala Shadlinskaya
Tohfa Abdullayeva
Gunel Calalova
Kanan Madatli

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca