Masthead | Volume 5

Scientific Advisor
Prof. Amir Aliyev

Editor-in-Chief
Elvin İsayev

Executive Editor
Sevinj Sadigova

Managing Editor
Kanan Abdullayev

Article Editors
Aziza Abdullayeva
Mahammad Safarli
Gunel Mammadzadeh
Nijat Resulzadeh
Susan Safarova
Nihad Huseynov

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca