Masthead | Volume 10

Editor-in-Chief
Mansur Samadov

Executive Editor
Gulchin Mammadyarova

Managing Editor
Jamal Azimov

Article Editors
Sezar Allahverdiyev
Fidan Musayeva
Fatima Aliyeva
Ilkin Bayramov

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: Azərbaycanca