Təbii hüquq insan şəxsiyyətinin himayəçisi kimi

4 Baku St. U. L.Rev. 149 (2018)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Təbii hüquq insanın varlığının öz təbii tələblərini həyata keçirməsi, qısaca, öz təbii sonluqlarına çatması ilə bağlı vəzifə kimi əks olunur. Bu sonluqlar təbii meyillərin həyata keçirilməsinə söykənir, məsələn, fərdin həyatını qorumağa meyili, fərdin qadın və kişinin mədəni birliyinə meyili, tanrı ilə birləşməyə meyil, siyasi cəmiyyət və birləşməyə meyil, biliyə olan meyil. Beləliklə, fərdin həyatını qorumağa olan meylinin həyata keçməsi ilə hasil olan nəticə bir insanın həyatını qorumaqdır. Təbii hüquq (1) həyata keçirilməsi gərəkli olan meyilləri göstərən və (2) meyilləri həaya keçirmək üçün əhəmiyyət ölçülərini müəyyən edən təbii meyillərin rasional qaydasıdır. İnsan təbiəti statik deyil, dinamik olduğundan xaraktercə meyillərini həyata keçirdikdən sonra yenilərinə çalışır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English