Şeytan təfərrüatdadır: Beynəlxalq tətbiq və Ümumi Məlumatların Qorunması Reqlamentində (qeyri)aşkar tətbiq olunan hüquq məsələsi

9 Baku St. U. L.Rev. 120 (2023)
Article language: İngiliscə.

Annotasiya
Müasir texnologiyaların inkişafı son zamanlarda Aİ-nin məlumatların mühafizəsi rejimində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu mənada, Ümumi Məlumatların Qorunması Reqlamenti (“ÜMQR”) əvvəlki Aİ-nin məlumatların mühafizəsi rejimini təkmilləşdirmiş və məlumatların emalı fəaliyyətlərinin sürətlə artan formasını – məlumatların eksterritorial emalı fəaliyyətlərini lazımi səviyyədə tənzimləmişdir. Buna uyğun olaraq, tətbiqetmə məsələsi ÜMQR çərçivəsində mühüm rol oynayan məsələlərdən biridir. İlk baxışdan ÜMQR Aİ səviyyəsində vahid tətbiq olunma xüsusiyyətinə malik olsa da, daha yaxından araşdırma müəyyən mühüm məsələlərin tənzimlənməsinin Üzv Dövlətlərin ixtiyarına buraxıldığını göstərir. Beləliklə, ÜMQR daxilində tətbiq olunan qanunun müəyyən edilməsi ilə bağlı qaydanın mövcud olmaması onun məqsədini təhlükə altına qoyur.
Bu Məqalədə ÜMQR-nin tətbiqi ərazi və ekstraterritorial əhatə kontekstində təhlil ediləcəkdir. Konkret olaraq, “təsis” meyarı, “mal və ya xidmətlərin təklif edilməsi” və “məlumat subyektlərinin davranışlarının monitorinqi” meyarı bu mövzuda daha ətraflı araşdırılacaqdır. Bundan əlavə, bu Məqalə ÜMQR çərçivəsində (görünməyən) məsələni – tətbiq olunan hüququn müəyyən edilməsini araşdıracaqdır. Bu məsələ ilə bağlı mümkün mexanizmlər müəyyən ediləcək və Üzv Dövlətlərin qanunlarının ziddiyyəti halında tətbiq olunan hüququn müəyyən edilməsi üçün məqsədəuyğun həll yolları təklif olunacaqdır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English