Arbitraj sazişinə tətbiq olunan hüquq: Azərbaycan qanunvericiliyindən çıxarışlar

8 Baku St. U. L.Rev. 232 (2022)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Beynəlxalq kommersiya arbitrajı mübahisələrin həlli mexanizmi kimi son vaxtlar kifayət qədər məşhur olsa da, arbitraj sazişinin hansı qanunla tənzimlənməsi məsələsi həm beynəlxalq, həm də yerli yurisdiksiyalarda həlsiz qalmışdır. Kifayət qədər çaşqınlığa səbəb olan bu sualla birlikdə, məqalənin əsas məqsədi arbitraj sazişinə tətbiq olunan hüququ Azərbaycanın arbitraj qanunvericiliyi prizmasından öyrənmək və onun müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini dəqiqliklə ifadə etməkdir. Məqalə Azərbaycan məhkəmələri qarşısında problemin necə həll oluna biləcəyini müzakirə etməklə davam edir və yerli qanunlara və mövcud məhkəmə qərarlarına əsaslanaraq mümkün həll mexanizmlərini ətraflı şəkildə araşdırır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English