İnsan haqları və investisiya hüququ: su hüququ

8 Baku St. U. L.Rev. 67 (2022)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya

Məqalədə insan hüquqlarının pozuntusuna əsaslanan və investisiya tribunalları qarşısında qaldırılan iddialarla bağlı problemlər müzakirə olunmuşdur. Xüsusilə, məqalə yaşamaq hüququnun ayrılmaz hissəsi olan su hüququna fokuslanır. İnvestisiya tribunalları daha çox beynəlxalq investisiya müqavilələrinə əsaslanan iddiaları təhlil edir və investorların xeyrinə qərar verir, digər beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn insan hüquqları iddialarını isə müəyyən dərəcədə nəzərə almır. Məqalədə bu cür yanaşmanın uyğunsuzluğu vurğulanır və səmərəli həll yolları təklif edilir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English