Hindistanda ailə təcavüzü: məhkəmə yolu ilə məhdudlaşdırılmış insan haqları pozuntuları və dünyanın ən böyük demokratiyasında qadınların qeyri-insaniləşdirilməsi

7 Baku St. U. L.Rev. 48 (2021)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya 
Dünyanın ən böyük demokratiyası olan Hindistan ailə təcavüzünü cinayət hesab etməyən müasir bir xalqdır. Bu nəinki yalnız cinayətdir, həmçinin əksər hindistanlı qadının qanunla heç bir müraciət olmadan hər gün əziyyət çəkdiyi və məhkəmə tərəfindən icazə verilən cinsi təcavüz növüdür. Bu məqalədə Hindistan hökumətinin, eləcə də Hindistandakı məhkəmə sisteminin ailə təcavüzü ilə bağlı hüquqi mövqeyi araşdırılacaq. Hindistan Cinayət Məcəlləsindəki ailə təcavüzünü istisna edən maddə qeyri-qanunidir və konstitusiyaya ziddir və Hindistanda evli qadınlarla subay qadınlar arasında əsassız bir özbaşına fərq yaradır. Hal-hazırda Hindistanın hüquq kitablarında mövcud olan ailə təcavüzü toxunulmazlığı, Hindistanın daxili qanunlarını, konstitusiya qanunlarını, eləcə də Hindistanın beynəlxalq müqavilə öhdəliklərini pozur və ləğv edilməlidir. Hindistanın qeyri-qanuni və konstitusiyaya zidd olaraq qadın hüquqlarını basdırmasını, bununla da milli və beynəlxalq hüquqa zidd şəkildə qadınların haqlı müraciətlərini inkar etməsini iddia edərək Hindistan Cinayət Məcəlləsinin, Hindistan Konstitusiyasının bir neçə maddəsini, Hindistan Ali Məhkəməsinin ailə təcavüzü ilə bağlı qərarlarını və Hindistanın tərəfdar çıxdığı müxtəlif konvensiyalardan irəli gələn öhdəliklərini araşdıracağam. Hindistandakı məhkəmə sistemi, əsassız şəkildə hindistanlı kişilər tərəfindən ailə təcavüzünü tanıyır və icazə verir, beləliklə sadəcə qadın olduqlarına və onların cəmiyyətdəki statusuna görə qadınlara qarşı bu xüsusi şiddəti qanuniləşdirir. Buna baxmayaraq, Hindistan Cinayət Məcəlləsinin, Hindistan Konstitusiyasının və Hindistan Ali Məhkəməsinin qərarlarının daha dərindən təhlili, ailə təcavüzünü istisna edən maddənin qanuni legitimliyini itirdiyini göstərir. Hindistan dövləti, ailə təcavüzünü istisna edən maddə ilə bağlı əhəmiyyətli insan hüquqları problemi ilə mübarizə aparan bir cəmiyyətdə gerçək və dönüşdürücü dəyişiklik təmin etmək üçün bir neçə addım atmalıdır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English