Azad bazar elementləri ilə mülkiyyət hüquqlarının icrası; İranın iflas qanunu barədə

7 Baku St. U. L.Rev. 13 (2021)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Azad bazarda firmalar istehlakçıların gözləntilərini məhsuldar şəkildə təmin etmək üçün öz imkanlarından istifadə edirlər; buna görə də firmalar arasında rəqabət qaçınılmazdır. Yeni texnologiyalardan istifadə ilə keyfiyyətli istehsal edən firmalar qazanc əldə edə bilər. Bu mexanizm yalnız mülkiyyət hüququna hörmət edildikdə və onun tətbiq zamanı işləkdir. Bu, fiziki şəxslərin təkzibedilməz hüququ olsa da, hökumətlər hətta iflas və yenidən təşkil zamanı belə sadə bazar qaydalarından yan keçməyə çalışırlar. Prima facie faktı kimi iflas azad bazarda bazar proseslərinin nəticələrindən biridir. Hökumət aparatı olmadığı təqdirdə firma və kreditorlar işlərini davam etdirmək və ya ödəmə müddətini təxirə salmaq, eləcə də borcları ödənişləri üçün ödəmə qabiliyyətli olmamaq barədə razılığa gəlməkdə sərbəstdirlər. Buna baxmayaraq, siyasi mənfəətlərinə görə hökumətlər iş yerləri ilə təmin etmək, subsidiya vermək kimi müdaxilə metodlarından istifadə yolu ilə iflas edən firmaları qorumaq üçün müasir iflas qanunu qəbul edir və onlara yenidənqurma imkanı verir. Müasir iflas qanunu hazırlayan İran bu məqalənin nümunəsidir. Bu məqalədə iflasın sərbəst bazarın normal prosesinin bir hissəsi olduğu və qanunun aliliyi tərəflərin danışıqlar azadlığı və sonda kreditorlara təzminat verilməsini təmin etməli olduğu müzakirə olunur. Müasir iflas qanununun tətbiq olunan problemləri həll edə bilməyəcəyini aydınlaşdırmaq üçün bir əsas təklif verilir, çünki əsas problem möhkəmləndirilmiş mülkiyyət hüquqlarının olmamasıdır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English