Yeni texnologiya yolunda – İnvestisiya Asanlaşdırılması Müqaviləsi

6 Baku St. U. L.Rev. 92 (2020)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Qeyd etmək lazımdır ki, Ticarət və İnvestisiyalar üzrə İşçi Qrupun (TİİQ) yaradılmasından sonra əsas mübahisələr Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) qoyulan sərmayənin dəqiq təsviri ilə bağlı idi. Xarici investisiyaya ehtiyac olduğunda, işçilər üçün ixracatı artırmaq, iqtisadiyyatı böyütmək, davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq və bu cür xarici investisiyaların əleyhinə olan ÜTT-yə üzv dövlətlərin çoxtərəfli investisiya problemini aradan qaldırmaq üçün yeni bir fürsət yaradıldı və buna “İnvestisiya Asanlaşdırılması” adı verildi. “Ticarətin asanlaşdırılması” mənası haqqında tam anlayışı olmasının əksinə, “investisiya asanlaşdırılması” dəqiq müəyyənləşdirilməmiş və investisiya təşviqi ilə qarışdırılan daha geniş bir anlayışdır. Buna görə də məqalədə bir tərəfdən İnvestisiya Asanlaşdırılması haqqında irəli sürülmüş ilkin məlumatlar – əhatə dairəsi, prinsipləri, ÜTT-də əhəmiyyəti, digər tərəfdən isə hazırlanmaqda olan model İnvestisiya Asanlaşdırılması Müqaviləsi və beynəlxalq qurum və bəzi ölkələrin təklif və fikirləri müzakirə olunmuşdur. Nəticədə isə “İnvestisiya Asanlaşdırılması Müqaviləsi”nin üstünlükləri və əlverişsiz tərəfləri qeyd edilir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English