Effektiv təhqiqat dövlətin pozitiv öhdəliklərinin bir hissəsi kimi: Şimali İrlandiya münaqişəsi kontekstində

6 Baku St. U. L.Rev. 128 (2020)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Yaşamaq hüququnun qorunması digər hüquqların həyata keçirilməsi üçün vacibdir və İnsan Hüquqları sistemində əhəmiyyətli rola malikdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi uzun illər digər hüquqlarla əlaqəli işlərə baxarkən yaşamaq hüququ ilə əlaqədar işlərdə sadəcə öldürməməklə bağlı olan neqativ öhdəliyin pozulub-pozulmamasını yoxlayırdı. Amma vəziyət ilk dəfə McCann Birləşmiş Krallığa qarşı işində dəyişdi, Məhkəmə Dövlətlərin üzərinə effektiv təhqiqatın aparılması ilə əlaqəli pozitiv öhdəlik qoydu və bunu Şimali İrlandiyadakı konfliktlə bağlı olan bütün işlərə aid etdi. Konflikt “Gizli razılaşma” adlandırılır və özlüyündə maraqlı görünür, çünki Dövlət qulluqçuları Milliyətçi azlıq nümayəndələrini sıradan çıxarmaq üçün Kraliyət tərəfdarı döyüşçülərlə müntəzəm şəkildə əlaqəyə girir və neqativ öhdəliyi pozmamış kimi görünürlər.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English