Hökumətlərin şifrələnmiş ünsiyyətə hüquqi giriş metodları (kriptoqrafiya) – Müqayisəli təhlil

5 Baku St. U. L.Rev. 96 (2019)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Mətn gizlətmək texnikası tarixin erkən dövrlərindən bəri istifadə edilmişdir. Hökumətlər bütün şəxslərə şifrələmədən istifadə etməyə icazə verdikdən və şifrələmələri müdafiə etdikdən sonra cəmiyyətdə daha çox təhlükə müşahidə olunmağa başlandı. Hökumətlər gələcək üçün şifrələmə ilə edilmiş cinayətlərin qarşısını almağın və sayını azaltmağın yollarını axtarmağa başladılar. Bəziləri kriptoqrafik ünsiyyətlə mübarizə aparmağın effektiv yollarını müəyyən edə bildilər, digərləri isə ərsəyə gətirdikləri qanunlar vasitəsilə şifrəli ünsiyyətlə mübarizə aparmaqda çətinlik çəkdilər. Bu məqalədə müxtəlif yurisdiksiyalarda şifrəli mətnə hüquqi girişin səviyyələri təfsir olunub.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English