Üçüncü şəxslərə qarşı təhdidlər: Libertarian təhlil

4 Baku St. U. L.Rev. 52 (2018)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Aqressiya tətbiq etməmək prinsipi bütün sivil strukturun təməlidir. Lakin bu prinsiplə qadağan olunan ancaq fiziki qəsdlər deyil. Təhlükə həmçinin hüquqa qarşı da yönəlir. Məqalə bu hüquqi fəlsəfənin əsasən gizli qalan və ya daha az dəyərləndirilən aspektini həll etməyə təşəbbüs göstərir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English