Beynəlxalq cinayət hüququnda ekstradisiya və bu kontekstdə insan hüquqları

3 Baku St. U. L.Rev. 250 (2017)
Məqalənin dili: Azərbaycanca.

Annotasiya
Məqalədə ekstradisiya anlayışı, təhvilverməyə münasibətdə ekstradisiya, onun inkişaf tarixi və mənbələri, ekstradisiyanın tətbiqi üçün lazımi şərtlər, tətbiqi istisna edən hallar, üçüncü dövlət və ekstradisiya, habelə, ekstradisiya olunacaq şəxsə münasibətdə insan hüquqları təhlil olunmuşdur. Qeyd olunanlarla bağlı çatışmayan cəhətlər müəyyənləşdirilmiş, çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English