Təbii hüquqa fərqli baxış fonunda qlobal məkanda dəyərlərin toqquşması

3 Baku St. U. L.Rev. 118 (2017)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Bu məqalə dəyərlərin və onların təbii hüququn fərqli aspektindən dərk olunmasının əhəmiyyətinə həsr olunmuşdur. Anlayışı tədqiq ediyimiz kontekstdə hüquqi mövqenin müəyyən edilməsi vacibdir. Bu, misal üçün, təbii və ya pozitiv hüquq, eləcə də subyektiv və ya obyektiv hüquq kontekstində ola bilər. Bu müəyyən etmə məsələn müxtəlif mədəniyyətlərdən, fərqli tarixi təcrübə və fərqli hüquq mənbələrində qavrayışdan təsirlənilərkən insan hüquqlarına həsr olunmuş beynəlxalq alətləri anlamaq üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Düzgün dərk edilməmə, mədəniyyətlərin və şərtlərin diqqətdən qaçırılmasına yoll verməmək istiqamətində imzalanma qüvvəsi olmayan sənədləri yaratmamaq üçün tətbiq edilə bilinən beynəlxalq sənədin məqsədini yadda saxlamaq vacibdir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English