Avropada ifadə azadlığının müdafiəsi: Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin təhlili

2 Baku St. U. L.Rev. 18 (2015)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Diqqətinizə çatdırılan bu məqalə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və digər beynəlxalq sənədlərdə geniş şəkildə əks olunan ifadə azadlığı ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Məqalə Avropa hüquq sistemində ifadə azadlığının qorunma sahəsi, məhdudiyyətlər üçün qanuni əsaslar və bununla bağlı məhkəmə təcrübəsini analiz edərək, ifadə azadlığının qeyd olunan müxtəlif elementlərinə qısaca nəzər salır.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English