İnsan hüquqları kontekstində işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ

1 Baku St. U. L.Rev. 35 (2015)
Məqalənin dili: Azərbaycanca.

Annotasiya
Məqalədə işgəncənin hüquq doktrinasında, eləcə də milli və beynəlxalq hüquqi sənədlərdə verilmiş anlayışları, mütləq insan hüququ olan işgəncəyə məruz qalmamaq hüququnun müxtəlif regional, beynəlxalq və milli hüquqi aktlarda təsviri qeyd olunmuşdur. Bundan başqa, hansı hərəkət və halların işgəncə hesab olunması, qəddar rəftarın anlayışı barədə məlumat verilmişdir. Həmçinin, işgəncə hallarının qarşısının alınması üçün mövcud beynəlxalq və milli müdafiə mexanizmlərinin fəaliyyət prinsiplərinə toxunulmuş, sonda AİHM-də işgəncə və qəddar rəftarla bağlı verilmiş şikayətlər və çıxarılmış qərarlardan nümunələr gətirilmişdir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English