Məqalə Qəbulu

Jurnalın 10-cu Buraxılışının 2-ci Sayına məqalə qəbulu başlamışdır!


Jurnala həm hüquq tələbələri (bakalavr, magistr və ya doktorant), həm hüquq alimləri və ya müəllimləri, həm də praktiki hüquqşünaslar məqalələrini göndərə bilərlər. Göndərdiyiniz məqalə Jurnal Siyasətinə uyğun olmalıdır. Əks halda məqaləniz qəbul edilməyəcəkdir. Düzəlişlər və əlavələr üçün məqaləniz geri göndərilə bilər. Məqaləniz qəbul olunub çap edildiyi halda dünyanın ən böyük hüquqi araşdırma məlumat bazası olan HeinOnlineScopus-a yerləşdiriləcəkdir.

Məqalənizi ya bu səhifədən, ya da Scholastica vasitəsilə bizə göndərə bilərsiniz.


Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English