Arxiv

2014-cü ildə əsası qoyulmuş Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Hüquq Jurnalının ilk buraxılışı 2015-ci ilin may ayında nəşr olunmuşdur. Nəşr olunmuş buraxılışlara və onların saylarına keçidlər aşağıda verilir:

Buraxılış №Say №
Buraxılış 1Say 1 (2015 may)
Buraxılış 2Say 1 (2015 dekabr)
Say 2 (2016 may)
Buraxılış 3Say 1 (2017 fevral)
Say 2 (2017 may)
Buraxılış 4Say 1 (2018 fevral)
Say 2 (2018 may)
Buraxılış 5Say 1 (2019 fevral)
Say 2 (2019 may)
Buraxılış 6Say 1 (2020 fevral)
Say 2 (2020 may)
Buraxılış 7Say 1 (2021 fevral)
Say 2 (2021 may)
Buraxılış 8Say 1 (2022 fevral)
Say 2 (2022 may)
Buraxılış 9Say 1 (2022 fevral)

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English