Beynəlxalq kommersiya arbitrajında ayrıla bilmə doktrinası

1 Baku St. U. L.Rev. 93 (2015)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Arbitraj müddəası mühüm prinsiplər üzərində qurulan hadisədir. Bu prinsiplərin tətbiqi və inkişafı beynəlxalq kommersiya arbitrajı sisteminin tamamilə fəaliyyətini təmin edir. Əsas prinsiplərdən biri də arbitraj müddəasının ayrılığı doktrinasıdır. Bu prinsip olmadan heç bir akademik, hakim və yaxud hüquqşünas razılaşma içində yaranan “razılaşma”nı görə bilməz. Bu prinsip olmadan həmçinin arbitrajın qiymətləndirilməsi sual altına düşəcək. Bu məqalə adı çəkilən prinsipin vacibliyini və əhəmiyyətini göstərməyə yönəlmişdir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English