Rəy Formu

Rəyçi:

Tarix:

Məqalənin adı:

I. Maddi və texniki qiymətləndirmə

1. Məqalənin konkret bir tədqiqat sualı və ya iddiası varmı?

a) bəli

b) xeyr

2. Məqalənin iddiası əvvəllər müzakirə olunmamış yeni bir fikirdirmi?

a) bəli

b) xeyr

3. Məqalədə tədqiqat sualına münasibətdə yeni bir yanaşma təqdim edilibmi? Tədqiqat sualının özü yeni olmasa belə, müəllif mövcud müzakirəyə yeni bir perspektivdən baxmağı təklif edibmi?

a) bəli

b) xeyr

4. Məqalədə irəli sürülmüş arqument(lər) kifayət qədər əsaslandırılıbmı?

a) bəli

b) qismən

c) xeyr

5. Məqalədə tənqidi təhlilə yer verilibmi? 

a) bəli

b) qismən

c) xeyr

6. Məqalədə hüquqi problem hərtərəfli tədqiq olunubmu?

a) bəli

b) qismən

c) xeyr

7. Məqalədə icrası mümkün təkliflər irəli sürülübmü? Təkliflər mövcud hüquqi təcrübəyə və nəzəriyyəyə uyğundurmu?

a) bəli

b) xeyr

8. Məqalə hüququn inkişafına töhfə vermək potensialına malikdirmi?

a) bəli

b) xeyr

9. İstifadə olunmuş metodologiya tədqiqat sualına uyğundurmu?

a) bəli

b) qismən

c) xeyr

10. Məqalə yaxşı yazılmış və düzgün strukturda qurulmuşdurmu?

a) bəli

b) qismən

c) xeyr

II. Yekun rəy

11. Baxışdan keçirilmiş məqalə:

a) dərc üçün yararlıdır.

b) müəyyən düzəlişlərlə dərc oluna bilər.

c) dərc üçün yararlı deyildir.

III. Əlavə qeydlər

12. Zəhmət olmasa, müəllif(lər) və/və ya Baş Redaktor üçün əlavə rəy və ya təkliflərinizi bildirin:

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English