“ChatGPT” məlumatların mühafizəsi aspektindən

10 Baku St. U. L.Rev. 1 (2024)
Məqalənin dili: İngiliscə.

Annotasiya
Bu məqalə “OpenAI” tərəfindən hazırlanmış qabaqcıl dil (süni intellekt) modeli olan “ChatGPT”-nin istifadəsi ilə bağlı mürəkkəb hüquqi problemləri araşdırır. Əsas hüquqi problemlər məlumatların məxfiliyi, əqli mülkiyyət hüquqları və yaradılan məzmunun potensial olaraq sui-istifadəsi ilə bağlıdır. Məqalə məlumatların tez-tez “yeni neft” adlandırıldığı rəqəmsal dövrdə bu problemlərin əhəmiyyətini vurğulayır. Müştəri xidmətlərindən məzmunun yaradılmasına qədər müxtəlif sektorlarda “ChatGPT” kimi süni intellekt modellərinin geniş istifadə edildiyi bu dövrdə sözügedən problemlər təhlil edilir. Avropa İttifaqının Ümumi Məlumatların Qorunması Qaydalarına (General Data Protection Regulation) uyğunluğa xüsusi diqqət yetirməklə tədqiqat “ChatGPT”-nin istifadəçi məlumatlarını necə idarə etməsinin incəliklərini dərindən araşdırır. Buraya məlumatların saxlanması siyasətləri, istifadəçi razılığı mexanizmləri və məlumat subyektinin hüquqları daxildir. Məqalə bu təcrübələrin istifadəçilərə təsirini araşdırır və süni intellekt sahəsində daha geniş məlumatların mühafizəsi sahəsinə dair fikirlər təklif edir. Bu tədqiqat mövcud fərdi məlumatların qorunması qanunvericiliyi ilə süni intellektin kəsişməsini anlamaq istəyən istifadəçilər üçün əhəmiyyətli bir mənbədir.

Bu post həm də digər dildə mövcuddur: English