Doctrine of separability in International Commercial Arbitration. Ayten Mustafayeva

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Kommersiya hüququ | Commercial law

Ayten Mustafayeva – Baku State University Law School, 2nd year Master student of Department of Commercial Law Summary Arbitration clause is phenomenon based on essential principles. The application and development of these principles ensures the functioning of the whole system of international commercial arbitration. One of cornerstone principles is the principle or doctrine of separability of […]

Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajında ictimai qayda: Azərbaycan perspektivi. Ruslan Mirzəyev

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Kommersiya hüququ | Commercial law

Ruslan Mirzəyev – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Mülki proses və Kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Annotasiya Arbitraj mübahisələrin həll edilməsinin xüsusi metodu olaraq, heç də hər zaman arbitraj qərarları müvafiq dövlətlərin qanunlarına və hüquqi maraqlarına uyğun olmur. Bu problemlərdən yayınmaq üçün konvensiyalar, milli qanunlar və model qanunvericilik aktları ictimai qayda konsepsiyası şərtini […]