Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajında ictimai qayda: Azərbaycan perspektivi. Ruslan Mirzəyev

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Kommersiya hüququ | Commercial law

Ruslan Mirzəyev – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Mülki proses və Kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Annotasiya Arbitraj mübahisələrin həll edilməsinin xüsusi metodu olaraq, heç də hər zaman arbitraj qərarları müvafiq dövlətlərin qanunlarına və hüquqi maraqlarına uyğun olmur. Bu problemlərdən yayınmaq üçün konvensiyalar, milli qanunlar və model qanunvericilik aktları ictimai qayda konsepsiyası şərtini […]

Mənəvi təzminatın müəyyən edilməsində hansı meyarlar əsas götürülməlidir? İlham Zülfüqarlı

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

İlham Zülfüqarlı – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, 1418A qrup tələbəsi Annotasiya Məqalədə ölkəmizin hüquq sistemi üçün daha çox aktuallıq kəsb edən mənəvi zərərin kompensasiyasını nəzərdə tutan mənəvi təzminatın ödənilməsi zamanı onun hansı meyarlar əsasında müəyyən edilməsi təhlil edilmişdir. Mənəvi təzminatın miqdarı və təyinatı haqqında nəzəriyyələr, İsveçrə, Türkiyə və digər dünya ölkələrinin məhkəmə təcrübəsində […]

Paylı mülkiyyətçinin çıxarılması: çoxluq azlığa tabedir? Əmrah Rəhmanov

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Əmrah Rəhmanov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Mülkiyyət münasibətlərinin məntiqi inkişafına uyğun olaraq ümumi mülkiyyət münasibətlərinin də dərindən tənzimlənməsinə ehtiyac yaranır. Mülki Məcəllənin 213-cü maddəsində ümumi mülkiyyətin iki növü paylı və birgə mülkiyyət halı qeyd olunur. Paylı mülkiyyət zamanı əşya üzərindəki mülkiyyət hüququ üzərində bir neçə şəxsin payının olması, […]