Diplomatik sığınacaq: beynəlxalq hüquqi problemlər və müvafiq həll üsulları. Vaqif Nəsirov

Posted on 1 CommentPosted in Beynəlxalq hüquq | International law, Buraxılış 1 | Volume 1

Vaqif Nəsirov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, 2-ci kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə daha çox siyasi aspektdən tənzim olunmağa çalışılan və demək olar ki, hüquqi baxımdan tənzimlənməmiş qalan diplomatik sığınacaq hüququndan bəhs edilir. Məqalənin strukturundan da məlum olduğu kimi sığınacaq hüququnun yaranma tarixi, xarici və yerli alimlərin məsələ ilə əlaqədar fikirlərində fərqli məqamları, fundamental […]

Xalqların özünü müəyyənetmə prinsipi. Məhəmməd Əsgərov

Posted on 1 CommentPosted in Beynəlxalq hüquq | International law, Buraxılış 1 | Volume 1

Məhəmməd Əsgərov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə müasir beynəlxalq hüququn 10 əsas prinsipindən biri olan “xalqların özünü müəyyənetmə” prinsipi araşdırılmışdır. Məqalənin məqsədi prinsipin realizəsi zamanı meydana çıxa biləcək qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Həmçinin müxtəlif beynəlxalq sənədlərin təhlil edilməsi yolu ilə beynəlxalq hüququn aktual və mübahisəli problemlərindən biri kimi […]

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanuna edilmiş dəyişikliklərin Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi. Nərgiz Yusifova

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Konstitusiya hüququ | Constitutional law

Nərgiz Yusifova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, 1430-cu qrup tələbəsi Annotasiya Məqalədə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliklərlə Konstitusiyanın müvafiq maddələri arasında yaranan fikir ayrılıqları ətraflı təsvir edilir. Vətəndaşlığın əldə edilməsi qaydaları, vətəndaşlığın əldə edilməsinin “qan hüququ” və “torpaq hüququ” prinsiplərinin uzlaşması məsələsinin qanunvericilikdə öz əksini necə tapması, həmçinin vətəndaşlığın itirilməsinin yeni əsasları […]