Diplomatik sığınacaq: beynəlxalq hüquqi problemlər və müvafiq həll üsulları. Vaqif Nəsirov

Posted on 1 CommentPosted in Beynəlxalq hüquq | International law, Buraxılış 1 | Volume 1

Vaqif Nəsirov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, 2-ci kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə daha çox siyasi aspektdən tənzim olunmağa çalışılan və demək olar ki, hüquqi baxımdan tənzimlənməmiş qalan diplomatik sığınacaq hüququndan bəhs edilir. Məqalənin strukturundan da məlum olduğu kimi sığınacaq hüququnun yaranma tarixi, xarici və yerli alimlərin məsələ ilə əlaqədar fikirlərində fərqli məqamları, fundamental […]