Alqı-satqı müqaviləsi və qüsur. Qüsura qarşı təminat borcu. Gülnar Atakişiyeva

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Gülnar Atakişiyeva – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə mülki hüququn ən mühüm müqavilələrindən olan alqı-satqı müqaviləsində qüsurlu mal vermə, qüsura qarşı təminat borclarının anlayışı verilmişdir. Alqı-satqı müqaviləsində qüsurlu mal vermə halları məişətdə tez-tez rast gəlinir və istər alıcı, istərsə də satıcı üçün müəyyən problemlər yaradır. Məqalənin giriş hissəsi alqı-satqı […]