“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanuna edilmiş dəyişikliklərin Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi. Nərgiz Yusifova

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Konstitusiya hüququ | Constitutional law

Nərgiz Yusifova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, 1430-cu qrup tələbəsi Annotasiya Məqalədə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliklərlə Konstitusiyanın müvafiq maddələri arasında yaranan fikir ayrılıqları ətraflı təsvir edilir. Vətəndaşlığın əldə edilməsi qaydaları, vətəndaşlığın əldə edilməsinin “qan hüququ” və “torpaq hüququ” prinsiplərinin uzlaşması məsələsinin qanunvericilikdə öz əksini necə tapması, həmçinin vətəndaşlığın itirilməsinin yeni əsasları […]