Culpa in contrahendo – Müqaviləyəqədərki məsuliyyət. Mehran Əmirli

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Mehran Əmirli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, II kurs, Sabah qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə hələ müqavilə bağlanmadan müqavilə danışıqlarındakı təqsirə görə məsuliyyət müəyyən edən culpa in contrahendo doktrinası ayrıca məsuliyyət kimi araşdırılır. Culpa in contrahendonun hərfi və hüquqi mənası, tarixi və müxtəlif hüquq sistemlərində yeri, hüquqi təbiəti, məsuliyyət sistemində yeri, milli hüquqda təsbiti kimi məsələlər […]

Alqı-satqı müqaviləsi və qüsur. Qüsura qarşı təminat borcu. Gülnar Atakişiyeva

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Gülnar Atakişiyeva – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Məqalədə mülki hüququn ən mühüm müqavilələrindən olan alqı-satqı müqaviləsində qüsurlu mal vermə, qüsura qarşı təminat borclarının anlayışı verilmişdir. Alqı-satqı müqaviləsində qüsurlu mal vermə halları məişətdə tez-tez rast gəlinir və istər alıcı, istərsə də satıcı üçün müəyyən problemlər yaradır. Məqalənin giriş hissəsi alqı-satqı […]