Mənəvi təzminatın müəyyən edilməsində hansı meyarlar əsas götürülməlidir? İlham Zülfüqarlı

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

İlham Zülfüqarlı – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, III kurs, 1418A qrup tələbəsi Annotasiya Məqalədə ölkəmizin hüquq sistemi üçün daha çox aktuallıq kəsb edən mənəvi zərərin kompensasiyasını nəzərdə tutan mənəvi təzminatın ödənilməsi zamanı onun hansı meyarlar əsasında müəyyən edilməsi təhlil edilmişdir. Mənəvi təzminatın miqdarı və təyinatı haqqında nəzəriyyələr, İsveçrə, Türkiyə və digər dünya ölkələrinin məhkəmə təcrübəsində […]