Taxation of E-commerce. Orkhan Abdulkarimli

Posted on 1 CommentPosted in Buraxılış 1 | Volume 1, Vergi hüququ | Tax law

Orkhan Abdulkarimli – Baku State University Law School, English Department, 4th year student Summary This article is discussing comparative approaches to the definitions of the e-commerce and e-payment. The international taxation systems, direct and indirect taxation, entity isolation and “arm’s length principle” applied to entity isolation problem, resident-based and source-based taxation, destination and origin principles are […]

Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajında ictimai qayda: Azərbaycan perspektivi. Ruslan Mirzəyev

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Kommersiya hüququ | Commercial law

Ruslan Mirzəyev – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Mülki proses və Kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Annotasiya Arbitraj mübahisələrin həll edilməsinin xüsusi metodu olaraq, heç də hər zaman arbitraj qərarları müvafiq dövlətlərin qanunlarına və hüquqi maraqlarına uyğun olmur. Bu problemlərdən yayınmaq üçün konvensiyalar, milli qanunlar və model qanunvericilik aktları ictimai qayda konsepsiyası şərtini […]