Paylı mülkiyyətçinin çıxarılması: çoxluq azlığa tabedir? Əmrah Rəhmanov

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Mülki hüquq | Civil law

Əmrah Rəhmanov – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, SABAH qrupu tələbəsi Annotasiya Mülkiyyət münasibətlərinin məntiqi inkişafına uyğun olaraq ümumi mülkiyyət münasibətlərinin də dərindən tənzimlənməsinə ehtiyac yaranır. Mülki Məcəllənin 213-cü maddəsində ümumi mülkiyyətin iki növü paylı və birgə mülkiyyət halı qeyd olunur. Paylı mülkiyyət zamanı əşya üzərindəki mülkiyyət hüququ üzərində bir neçə şəxsin payının olması, […]