“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanuna edilmiş dəyişikliklərin Konstitusiyaya uyğunluğu məsələsi. Nərgiz Yusifova

Posted on Posted in Constitutional law, Volume 1

Nərgiz Yusifova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, II kurs, 1430-cu qrup tələbəsi

Annotasiya
Məqalədə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliklərlə Konstitusiyanın müvafiq maddələri arasında yaranan fikir ayrılıqları ətraflı təsvir edilir. Vətəndaşlığın əldə edilməsi qaydaları, vətəndaşlığın əldə edilməsinin “qan hüququ” və “torpaq hüququ” prinsiplərinin uzlaşması məsələsinin qanunvericilikdə öz əksini necə tapması, həmçinin vətəndaşlığın itirilməsinin yeni əsasları barədə fikirlər məqalədə qeyd edilmişdir. O cümlədən, bütün bu məsələlərin bir sıra xarici ölkə qanunvericilikləri, beynəlxalq sənədlərlə müqayisəsi məzmunda öz əksini tapmışdır.

Summary
The article is about the conflict arose between provisions of Constitution and recent changes to the “Law on Citizenship of the Republic of Azerbaijan”. The methods of acquisition of citizenship, the reflection of conformity of the principles of acquisition of citizenship as “right of the blood” and “right of the soil”, and new grounds of loss of citizenship is taken place in the article. There is a comparative analyses of these problems in legislation of various countries, international documents.

Yükləmək üçün/Download: PDF