Doctrine of separability in International Commercial Arbitration. Ayten Mustafayeva

Posted on Posted in Commercial law, Volume 1

Ayten Mustafayeva – Baku State University Law School, 2nd year Master student of Department of Commercial Law

Summary
Arbitration clause is phenomenon based on essential principles. The application and development of these principles ensures the functioning of the whole system of international commercial arbitration. One of cornerstone principles is the principle or doctrine of separability of arbitration clause. Without this principle no academicians in law, no judges or lawyers will be able to see “agreement” within the agreement. Without this principle the evolution of arbitration itself will be under question.  The article tries to show the essence and importance of this principle.

Annotasiya
Arbitraj müddəası mühüm prinsiplər üzərində qurulan hadisədir. Bu prinsiplərin tətbiqi və inkişafı beynəlxalq kommersiya arbitrajı sisteminin tamamilə fəaliyyətini təmin edir. Əsas prinsiplərdən biri də arbitraj müddəasının ayrılığı doktrinasıdır. Bu prinsip olmadan heç bir akademik, hakim və yaxud hüquqşünas razılaşma içində yaranan “razılaşma”nı görə bilməz. Bu prinsip olmadan həmçinin arbitrajın qiymətləndirilməsi sual altına düşəcək. Bu məqalə adı çəkilən prinsipin vacibliyini və əhəmiyyətini göstərməyə yönəlmişdir.

Yükləmək üçün/Download: PDF