İnsan hüquqları kontekstində işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ. Fidan Əbdürrəhimli

Posted on Posted in Human Rights, Volume 1

Fidan Əbdürrəhimli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, IV kurs, 1406-cı qrup tələbəsi

Annotasiya
Məqalədə işgəncənin hüquq doktrinasında, eləcə də milli və beynəlxalq hüquqi sənədlərdə verilmiş anlayışları, mütləq insan hüququ olan işgəncəyə məruz qalmamaq hüququnun müxtəlif regional, beynəlxalq və milli hüquqi aktlarda təsviri qeyd olunmuşdur. Bundan başqa, hansı hərəkət və halların işgəncə hesab olunması, qəddar rəftarın anlayışı barədə məlumat verilmişdir. Həmçinin, işgəncə hallarının qarşısının alınması üçün mövcud beynəlxalq və milli müdafiə mexanizmlərinin fəaliyyət prinsiplərinə toxunulmuş, sonda AİHM-də işgəncə və qəddar rəftarla bağlı verilmiş şikayətlər və çıxarılmış qərarlardan nümunələr gətirilmişdir.

Summary
The article is dedicated to the definition of torture, the reflection of the prohibition of torture as fundamental human rights in national and international legal documents. Beside to that, there is given the definition of the degrading treatment and criteria for actions and conditions constituting the torture. The international and national human rights protection mechanisms with regard to prevention of torture, and petitions addressed to and decisions made by ECHR on torture and cruel treatment is included to the content of the article.

Yükləmək üçün: PDF