Defining threshold between torture and inhuman or degrading treatment. Hemide Sadiqova

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, İnsan hüquqları | Human Rights

Hemide Sadiqova – Baku State University Law School, 2nd year Master student of Department of Human Rights.

Summary
“Everyone has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected and not to be exposed to torture, inhuman or degrading treatment” – this is one of the main provisions of the international conventions, covenants or other treaties regarding human rights.  Prohibition of torture is one of the fundamental rights, which cannot be derogated in any cases and should always be respected. But the definition and distinction of torture and inhumane or degrading treatment is one of the most crucial issues in the sphere of human rights law which causes major debates and discussions. Although regional and universal legal documents prohibit torture, or cruel, inhuman and degrading treatment and punishment, none of them has defined the borders between these terms: torture and inhumane or degrading treatment. In this article, I will try to generalize some ideas in regard to this issue.

Annotasiya
“Hər kəsin fiziki, əqli və mənəvi toxunulmazlıq və işgəncəyə, qeyri-insani və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq hüququ vardır” – bu qayda beynəlxalq müqavilələrin, paktların və digər hüquqi sənədlərin əsas müddəalarından biridir. İşgəncənin qadağan olunması fundamental insan hüquqlarından biri olaraq heç bir halda azaldıla bilməz və hər zaman hörmət olunmalıdır. Lakin, hüquq debatlarına və müzakirələrə səbəb olan işgəncə, qeyri-insani və alçaldıcı hərəkətin ayrılıqda mənalarında yaranan qarışıqlıqlar ən ciddi məsələlərdəndir. Regional və beynəlxalq hüquqi sənədlərin işgəncə, qəddar, qeyri-insani və alçaldıcı hərəkətləri qadağan etməsinə baxmayaraq, bu anlayışlar arasındakı sərhədləri müəyyən etməmişdir. Məqalənin əsas məqsədi, bu sərhədlərin təyin edilməsinə dair müəyyən fikirləri təhlil etməkdir.

Yükləmək üçün/Download: PDF

One thought on “Defining threshold between torture and inhuman or degrading treatment. Hemide Sadiqova

Comments are closed.