Beynəlxalq Kommersiya Arbitrajında ictimai qayda: Azərbaycan perspektivi. Ruslan Mirzəyev

Posted on Posted in Buraxılış 1 | Volume 1, Kommersiya hüququ | Commercial law

Ruslan Mirzəyev – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, Mülki proses və Kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi, Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Annotasiya
Arbitraj mübahisələrin həll edilməsinin xüsusi metodu olaraq, heç də hər zaman arbitraj qərarları müvafiq dövlətlərin qanunlarına və hüquqi maraqlarına uyğun olmur. Bu problemlərdən yayınmaq üçün konvensiyalar, milli qanunlar və model qanunvericilik aktları ictimai qayda konsepsiyası şərtini qoyur. Arbitraj qərarları arbitrajın yerləşdiyi və ya ev sahibi dövlətin ictimai qayda şərtlərinə uyğun olmalıdır. Buna baxmayaraq, başqa dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ictimai qayda şərtini irəli sürmür. Bunun əvəzinə Azərbaycan Respublikasında arbitraj qərarları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Bu məqalə, bu cür qanunvericiliyin dövlətin suverenliyinə və rifahına yaratdığı riskdən və digər dövlətlərin məhkəmə qərarları və qanunvericilik təcrübəsini, alimlərin fikirlərini və beynəlxalq təşkilatların ictimai qayda konsepsiyasına dair şərhlərini müzakirə edir.

Summary
As arbitration is a private method of adjudication, arbitral awards are not always in compliance with the laws and legitimate interests of relevant states. In order to avoid such problems conventions, national laws and model laws stipulate public policy rule. Arbitral awards are required to be in compliance with the public policies of states of lex arbitri or host states. However, unlike most other countries the legislation of Azerbaijan Republic does not stipulate the public policy rule. Instead in Azerbaijan Republic arbitral awards are required to be in accordance with the Constitution of Azerbaijan Republic. The article discusses the risks such a state of legislation may pose on the sovereignty and welfare of the country and analyzes laws and court decisions of other countries, and opinions of scholars and international organizations, on interpretation of the public policy rule.

Yükləmək üçün: PDF