“Tanrının işi” iflas prosesində. Gülnaz Salmanova

Gülnaz Salmanova – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, III kurs, 1436-cı qrup tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Anderraytinq, Birləşmə və Qoşulma kimi fəaliyyətləri əsas istiqaməti olan investisiya bankçılığı vasitəçilik xidməti ilə nəinki bankçılıq sektorunda, bütünlükdə dünya iqtisadiyyatında spesifik yer tutur. Məqalədə investisiya banklarının iflas prosesi və iflasına aparan səbəblər araşdırılmışdır. Bununla bağlı ex-post və ex-ante halında iflas normaları üçün müəyyənləşdirilməli olan əsas amillər açıqlanmışdır. 2007-2008-ci illərin qlobal maliyyə böhranında investisiya banklarının oynadığı rol, “bata bilməyəcək qədər böyük” konsepti, dövlətin bu bankların iflasında və qurtarılmasında yeri və səbəbləri diskussiya edilmişdir. Sonda isə, böhrandan çıxarılan dərslər, Dodd-Frank Uoll Strit Reformu və İstehlakçıların Hüquqlarının Qorunması Qanunu və Volcker Rule-dan doğan nəticələr analiz edilmişdir.


Abstract
Investment banking that includes traditional activities such as underwriting and Mergers & Acquisitions, with its intermediary function, is a pinnacle not only in banking system, also in global economy. The bankruptcy process of investment banking and related reasons were researched. The legal factors that should be determined for bankruptcy standards were clarified. Moreover, the role of investment banks in 2007-2008 global financial crisis, “too big to fail” concept, the position of government during the process of bank bankruptcy and bank bailouts were discussed. Finally, lessons from financial crisis, the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and implications of Volcker Rule have been analysed.salmanova-01