Dünyəvi və islam ölkələrində müsəlman qadınların hüquqi statusu. Sənəm Mustafayeva

Sənəm Mustafayeva – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi, III kurs, 1436-cı qrup tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Feminizm sahəsində problemlərlə qarşılaşan İslam dini və ondan törəyən İslam hüququnda qadın hüquqlarının əks olunması məsələsi hər zaman mübahisə doğurur. Müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmış müsəlman qadınların hüquqları var ilə yox arasındadır. Bu nöqteyi nəzərdən, məqalədə İslamda əks olunan qadın hüquqları ilə islam ölkələrində mövcud olan qadın hüquqlarının müqayisəsinə, dünyəvi ölkələrdə müsəlman qadınlara “dünyəvilik” prinsipinin şamil edilməməsi məsələsinə yer verilmiş, həm müsəlman, həm də dünyəvi ölkələrin nümunəsində ətraflı araşdırma aparılmışdır.


Abstract
Islamic religion that faces problems in the area of feminism and in the Islamic law that derives from it, the question of reflection of woman rights always creates controversy. The rights of muslim women that had been settled in different countries are between “there is” and “ there is not”. From this point of view a place was given to the comparison of the woman rights in Islam and the woman rights existing In Islamic countries, to the question of not applying the “secularization” principles to Muslim women in secular countries, besides these problems were investigated in the sample of both Muslim and secular countries.mustafayeva-01