Azərbaycan əmtəə nişanı hüququnda qarışdırılma ehtimalı anlayışı. Elnur Kərimov

Elnur Kərimov – Marmara Üniversitesi, Hüquq fakültəsi, 2-ci kurs magistr tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Bu məqalədə, ümumilikdə, sənaye mülkiyyətinə daxil olan əmtəə nişanı hüququnun Azərbaycanda hüquqi tənzimlənməsindəki problemlər və çatışmazlıqlar, əmtəə nişanlarının qeydiyyatından imtina və ya qeydə alınmış əmtəə nişanlarının qeydiyyatının ləğvi üçün əsas təşkil edən qarışdırılma ehtimalı araşdırılmışdır. Qarışdırılma ehtimalının müəyyən olunması üçün axtarılan əsas meyarlar öyrənilmiş, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və məhkəmə qərarlarında əmtəə nişanından tələb olunan xüsusiyyətlər model olaraq Türk əmtəə nişanı hüququ ilə müqayisə edilərək, boşluqların aradan qaldırılması üçün təklif və tövsiyələr verilmişdir.


Abstract
In this article, problems and lacunae in the legal regulation of trademark law as a part of industrial property law, in general, and likelihood of confusion being a ground for disapproval of registration and cancellation of registered trademark have been studied. Main criteria seeked for determination of likelihood of confusion have been analyzed, required specifications for trademarks within laws of Azerbaijan Republic and case law have been compared with Turkish trademark law taken as a model, and proposals and recommendations for filling in the lacunae in the relevant laws have been given.Karimov-01