More is Better? Overcompensation in Takings in China. Gao Zhen

Gao Zhen – Ph.D. candidate of School of Public Policy and Management, Tsinghua University.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
Nowadays, there is hardly no country holds the doctrine of absolute property right in practice, especially when facing conflicts between public interests and private property rights. As to takings, more and more academic discussions focus on the “public interest” goal and the fair compensation standard instead of the legitimacy of the “takings” concept itself. Takings in China are really noteworthy for their extraordinary large scale and its relationship with the country’s rapid economic development. And what’s more interesting is that compared to the stereotype of takings as damage to property rights, Chinese people have more complicated attitudes towards takings since potential windfalls and violent conflicts co-exist in this process. Many lower class people even view the compensations of takings as their best way, if not the only one, to improve their living standards in short time. This paper intends to introduce the compensations of takings in China and explain the inner political economy logic briefly.


Annotasiya
Hal-hazırda praktikada, xüsusilə ictimai maraqlar və xüsusi mülkiyyət hüquqları arasında münaqişələrlə üzləşən zaman mütləq mülkiyyət hüququ doktrinasından istifadə edən heç bir ölkə yoxdur. Torpaqlar üzərində mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması haqqındakı elmi müzakirələrin çoxu “ictimai maraq” məsələsi və legitim “məhdudlaşdırılma”ların əvəzində ədalətli kompensasiya standartı anlayışı üzərində fokuslanır. Çində belə məhdudlaşdırılma əhalinin ağlasığmaz dərəcədə geniş miqyası və bunun ölkənin sürətli iqtisadi inkişafı ilə əlaqəsinə görə həqiqətən olduqca əhəmiyyətlidir. Və daha maraqlısı məhdudlaşdırılmaların mülkiyyət hüququnun pozulması kimi görülməsi stereotipidir. Uğursuzluq və ciddi münaqişələrin eyni vaxta mövcud olması səbəbindən Çin əhalisinin məhdudlaşdırılmalara münasibətləri daha da mürəkkəbləşmişdir. Aşağı təbəqə əhalinin böyük hissəsi qısa vaxtda yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılması üçün torpaqların tutulmasına görə kompensasiyanı yeganə olmasa da, ən yaxşı variant kimi görür. Bu məqalənin məqsədi Çində tutulmaların kompensasiyasını təqdim etmək və daxili siyasi-iqtisadi məntiqi qısaca izah etməkdir.gaozhen