Qlobal dünyaya yeni perspektiv: Elektron hökumət və onun hüquqi məzmunu. Kənan Mədətli

Kənan Mədətli – Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi, 3-cü kurs, SABAH qrupları tələbəsi.


aşağıdakı PDF linkindən yükləyə bilərsiniz.


Annotasiya
Elektron hökumət sistemi qloballaşan dünyada dövlətlərin öz əhalisi üçün müəyyən etdikləri və əsasən, çeviklik və şəffaflıq prinsipinə dayanaraq ərsəyə gətirdikləri bir sistemdir. Ümumiyyətlə, dövlət-cəmiyyət arasında mövcud olan münasibətlərin daha da inkişaf edərək bir növ “yeni eraya” qədəm qoymasında məhz elektron hökumət sisteminin rolu əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür. Bu baxımdan məqalədə elektron hökumətin hüquqi əsasları həm beynəlxalq, həm müxtəlif dövlətlərin, həm də Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi aspektlərindən müəyyən edilmiş və mövzu üzrə ətraflı şəkildə araşdırma aparılmışdır.


Abstract
The e-government system is a system that states provide it based on principle of transparency and dexterity in the globalization world. In general, e-government system has an effective role on the further development of the relations between state and its society as a kind of “new era”. From this point of view the legal base of e-government system was researched broadly not only in accordance with the legislation of the Azerbaijan Republic, but also both different states and international law. 

madatli