Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Kamal Huseynli

LL.B., Baku State University, 2007; LL.M. Civil and Economic Law, Baku State University, 2010; LL.M. International Commercial Law, University of Glasgow, 2016; Associate lawyer at MGB Law Offices.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
International investment arbitration is one of the main dispute resolution methods among investors and host states. It provides investors with a non-political way to obtain awards and enforce them. However, in the enforcement stage they experience some problems based on both international and national rules. Nowadays, different solutions are applied to avoid those problems and provide smooth enforcement of arbitral awards. In this article, the problems of enforcement of investment arbitration awards and solutions of those problems are analyzed based on the current statutory rules and practices. Although it is concluded that the current solutions are usually sufficient for avoiding of problems of enforcement, in order to avoid those problems entirely, especially the problem arising from State immunity bar of host states, the author suggests; adding provision on waiver of sovereign immunity from execution into both the ICSID Convention and the New York Convention; pursuing a negotiation of a post-award settlement.


Annotasiya
Beynəlxalq investisiya arbitrajı investorlar və dövlətlər arasındakı mübahisələri həll etmək üçün əsas həll metodlarından biridir. Bu investorlara münaqişələrin həlli üçün qərarları əldə etmək və onları icra etmək üçün qeyri-siyasi üsul təklif edir. Lakin həyata keçirilmə mərhələsində onlar müəyyən beynəlxalq və milli qaydalardan qaynaqlanan problemlərlə üzləşirlər. Günümüzdə bu problemlərin aradan qaldırılması və arbitraj qərarlarının maneəsiz həyata keçirilməsi üçün müxtəlif həll yolları təklif olunur. Məqalədə arbitraj qərarlarının icrası zamanı yaranan problemlər və bu problemlərin həlli mövcud qanunlar və hüquq praktikası əsasında təhlil olunmuşdur. Baxmayaraq ki, hazırki həll yolları bir çox hallarda icra problemlərini aradan qaldırmaq üçün kifayət edir, problemləri tamamilə aradan qaldırmaq, xüsusilə dövlətlərin toxunulmazlığından qaynaqlanan problemi həll etmək üçün müəllif ICSID və Nyu-York Konvensiyalarına suveren toxunulmazlığın həyata keçirilməsindən imtinanı nəzərdə tutan maddə daxil edilməsini və qərar sonrası qarşılıqlı razılaşma üçün danışıqların təşkilini təklif edir.huseynli