The Public Policy Exception to the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Ignoring the Public Policy Exception Is a Detriment to U.S. Litigants. Meredith Pace

Meredith Pace – Wake Forest University School of Law, J.D. Candidate 2017.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract
As United States citizens and foreign nationals engage in transnational civil litigation, one approach to warrant fairness among litigants and nations is the public policy exception to the recognition and enforcement of foreign judgments. Yet, the pursuit of fair justice that embodies this exception has failed U.S. litigants who are regularly denied foreign judgment enforcement in the face of public policy, all the while U.S. courts continually embrace notions of comity in disregard of reciprocity. This is because, unlike foreign nations, the United States is not a signatory to a multilateral foreign judgment agreement and seeks a leveraging tool. As a result, foreign tribunals retain a significant advantage in transnational litigation.
This note will address the prejudice U.S. litigants face in foreign tribunals and how U.S. courts are to blame for impractical and timeworn solutions. Furthermore, this note will explore how justice for U.S. litigants begins with federalization of the public policy standard followed by a blueprint of its own foreign judgment agreement. Until the United States assumes this position however, the public policy exception must be reaffirmed through principles of reciprocity. The United States has essentially lost its bargaining power to the detriment of U.S. litigants, and its time to take it back.


Annotasiya
ABŞ vətəndaşları və əcnəbilərin iştirak etdiyi beynəlxalq xarakterli mülki məhkəmə işlərində tərəflər və müxtəlif millətlərə mənsub şəxslər arasında ədaləti təmin etməyin bir üsulu da xarici məhkəmə qərarlarının məcburiliyi və tanınması ilə bağlı ictimai maraqlar istisnasıdır. Bu istisnanı təcəssüm etdirən ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş bir sıra məhkəmə işləri ictimai maraqlar ilə üzləşdikdə, öz işlərinə dair müntəzəm olaraq xarici məhkəmə qərarlarının məcburiliyindən imtina edən ABŞ çəkişmə tərəflərini pis vəziyyətdə qoymuşdur. Bütün bu müddət ərzində ABŞ məhkəmələri davamlı olaraq qarşılıqlı məhkəmə qərarlarının tanınmasında ikitərəfliliyə məhəl qoymamışdır. Bu səbəbdən digər dövlətlərdən fərqli olaraq ABŞ çoxtərəfli xarici məhkəmə işlərinə dair razılaşmanın imzalayan tərəfi olmur və səmərəli istifadə vasitəsi axtarır. Son nəticədə xarici məhkəmələr beynəlxalq xarakterli çəkişmələrdə əhəmiyyətli üstünlüklərini qoruyub saxlayır.
Bu məqalə ABŞ çəkişmə tərəflərinin xarici məhkəmələrə münasibətdə zərərə uğraması və ABŞ məhkəmələrinin məqsədəuyğun olmayan və səriştəsiz həll üsullarının tənqidinə yönəlmişdir. Bundan əlavə, məqalə ABŞ çəkişmə tərəfləri üçün ədalət mühakiməsinin, özünün xarici məhkəmə qərarlarına dair razılaşma layihəsi ilə müşayiət olunan ictimai maraqlar standartının müəyyən olunması vasitəsilə necə başlamasını aşkara çıxaracaq. ABŞ bu mövqeyi qorusa da, ictimai maraqlar siyasəti istisnası qarşılıqlı prinsiplər əsasında yenidən öz təsdiqini tapmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları çəkişmə tərəflərinin məruz qaldığı ziyana qarşı sövdələşmə gücünü itirir və artıq bunu yenidən əldə etmək vaxtıdır.pace