Federal Reserve System and Its Role in the Emergence of the Global Financial Crisis. Samir Mahmudov

Samir Mahmudov – Syracuse University College of Law, LL.M. Candidate 2016.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract

This paper is devoted to the discussion of the principles of the US Federal Reserve System, the central bank of the largest economy in the world, and its contribution to the emergence of the financial crisis of 2008. At first, in Part II, the paper focuses on the general overview of the Federal Reserve System and its activities. The discussion, then, shifts to the structure of the Federal Reserve System and focuses on its key structural components that maintain the proper functioning of the U.S. central bank. The Part III will examine the history of past events preceding to the financial crisis, and analyze factors, including the Federal Reserve System’s failures, which determined the growth of subprime mortgage bubble and its painful collapse. The Part IV (Conclusion) will summarize the regulatory failures of the Federal Reserve System, clarify the chronology of mistakes, and propose possible alternative approach.


Annotasiya

Bu məqalə dünyanın ən iri iqtisadiyyatının mərkəzi bankı olan ABŞ Federal Rezerv Sisteminin (FED) strukturu və fəaliyyət prinsiplərinin, habelə FED-in 2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranının yaranmasındakı rolunun müzakirəsinə həsr edilmişdir. Məqalənin birinci hissəsində FED-in fəaliyyəti haqqında ümumi məlumat verildikdən sonra, həmin qurumun əsas funksiyalarını təmin edən struktur elementləri və onların iş prinsipi təhlil edilir. Üçüncü hissədə maliyyə böhranından əvvəlki tarixə nəzər salınmaqla, böhranın əsas yaranma səbəblərindən biri olmuş “subprime” ipoteka köpüyünün yaranmasını və partlamasını şərtləndirmiş faktorlar, o cümlədən FED-in maliyyə siyasətindəki səhvlər diqqətdən keçirilir. Məqalənin nəticə hissəsində FED-in maliyyə siyasətindəki nöqsanlar ümumiləşdirilməklə, alternativ anti-böhran tənzimləmə yanaşması təklif olunur.