Does China Follow the West? A Perspective of State-citizen Interaction in Foreign Trade Governance. Tao Li & Zuoli Jiang

Tao Li – PhD Candidate, Shandong University; Formerly an attorney-at-law practising in Beijing.

Zuoli Jiang – Professor of International Economic Law, Shandong University.


can be downloaded by clicking PDF link below.


Abstract

China’s emergence onto the world is one of the most eye-catching events in the past decades, but it remains unclear to what extent the diffusing western liberalism has changed Chinese society and how a rising China will, in turn, impact the evolving global governance order. Focusing on the perspective of the interaction between the Chinese government and its citizens in foreign trade governance, this article explores China’s deviation from the constitutionalisation pathway for global economic governance. As China rises, China is likely to add its own values to the evolving global governance order. Likewise, some Chinese thoughts deserve being added to the theorization of global economic governance.


Annotasiya

Çinin dünya üzərində əhəmiyyətinin ortaya çıxması son onilliklərin ən gözə çarpan hadisələrindən biri olmuşdur. Lakin sürətlə yayılan Qərbi liberalizminin Çin cəmiyyətini nə dərəcədə dəyişməyi və onun qlobal idarəetmədə yenidən rolunun nə cür artmağı anlaşılmaz olaraq qalır. Bu məqalə beynəlxalq ticarətin idarə olunmasında Çin hökuməti və onun vətəndaşları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin perspektivlərinə diqqəti yönəldərək Çinin qlobal iqtisadi idarəetmə üçün konstitusional yoldan yayınmasından bəhs edir. Çin yüksəlməsi ilə yanaşı, öz dəyərlərini inkişaf edən qlobal idarəetmə qaydalarına əlavə etməyə meyil edir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, bəzi Çinə xas ideyalar dünya iqtisadi idarəetmə qaydaları nəzəriyyəsinə əlavə edilməyə layiqdir.