Telefonla Aparılan Danışıqların Ələ Keçirilməsi: Azərbaycan və ABŞ Qanunvericiliyi və Məhkəmə Praktikasının Müqayisəli Təhlili. Elnur Kərimov

Elnur Kərimov – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi (2016).


can be downloaded by clicking PDF link below.


Annotasiya

Məqalədə telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən məlumatların və başqa məlumatların ələ keçirilməsinin maddi və prosessual aspektləri, belə məlumatlara müdaxilənin cinayət məsuliyyəti yaratdığı və ya qanuni hesab edildiyi hallar yer almışdır. Açıq və məhdudlaşdırılan informasiyalar, onların əldə edilməsi və yayılmasının legitim hesab edildiyi şərtlər Azərbaycan Respublikasının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sahədə milli qanunvericiliyində və məhkəmə praktikasında öyrənilmiş və əlavə tövsiyələr verilmişdir.


Abstract

The article is discussing substantive and procedural aspects of capturing conversations made through telephone and further devices, information transmitted by the means of communication and other technical resources, and in which condition the capture may cause criminal liability or be considered legal. Open and prohibited types of information, the cases in which the capture of such information and its disclosure is legitimate are analyzed in the example of national legislations and practice of domestic courts of Azerbaijan Republic and the United States, and further recommendations are given.